Essay

‌‌‌‌‌‌‌ഒരു കോടതിവിധിയും ചില വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യസമസ്യകളും

ഡോ: കെ. മുരളികൃഷ്ണൻ

നിയമപുസ്തകങ്ങളും ഭരണഘടനയും ഒരു വിഷയത്തെപ്പറ്റി എന്തെല്ലാം തന്നെ എഴുതിവച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പൊലീസ്, കോടതി, ഗവണ്‍മെന്റ് എന്നിവ ഈ നിയമങ്ങളെ എപ്രകാരം വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും പ്രയോഗത്തില്‍ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് സാധാരണക്കാരന്‍ നിയമവിധേയതയെയും നിയമവിരുദ്ധതയെയും നിര്‍വചിക്കുന്നത്. നിലവിലുള്ള നിയമവ്യവസ്ഥയെ നിരൂപണാത്മകമായി...

Note

Workplace Sexism: Call for Gender Justice in Calicut Bar Association

Preethi Krishnan

A woman advocate makes a comment about sexism in the Calicut Bar Association on her Facebook wall. Instead of engaging in a dialogue about gender sensitivity, the Bar Association takes disciplinary action against her. Her male colleagues hurl abuses at the woman who complained of sexism. These events occur at the doorstep of the state institution...

Experience

Second Thoughts

Rekha Kamath

“Why do you need feminism? Why that word?” “You have all your rights. Why do YOU need to be a feminist?” “Women like us don't need to call ourselves feminists.” “You pseudo-feminist. You don’t have to face half the trouble some other women have to, and you call yourself a feminist?” Time and again, questions like these get thrown at me. Time and...

Note

അരാഷ്ട്രീയ വാദത്തിന്റെ സ്വകാര്യ താത്പര്യങ്ങള്‍

Shanu Sukoor

ചില തലച്ചോറുകൾ പണയം വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ്, മറ്റെവിടെയോ കൂടെ പോകേണ്ടത് മേലേക്കൂടെ വരും. അതിനു സ്വയം ചികിത്സ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രതിവിധി, സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുക. പ്രസംഗം പഠിപ്പിക്കുന്ന ക്ലബുകളിൽ അനർഘനിർഗളം പ്രവഹിക്കുന്ന വാക്കുകൾ അല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരന് വേണ്ടത്, ജനങ്ങളോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയാണ്, പ്രശ്നങ്ങളിൽ ജന പക്ഷം ഏതെന്നു വസ്തുതകൾ വിശകലനം ചെയ്തു...

Essay

മാര്‍ക്സിസം അനുപേക്ഷണീയം

Prabhat Patnaik

"ഞങ്ങള്‍ ഒരു ഇസത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല". "ഇടതുപക്ഷം, വലതുപക്ഷം എന്നിങ്ങനെ ഉള്ള വേര്‍തിരിവൊക്കെ ഒക്കെ പഴയ കഥകളല്ലേ?" ഇതൊക്കെയാണ് ഈ അടുത്ത ഇടക്കു കേട്ടു വരുന്ന ചില അഭിപ്രായങ്ങള്‍. ഇന്നത്തെ യുവജനങ്ങളുമായി അടുത്തു നില്കുന്ന ചില ഇടങ്ങളില്‍ നിന്നാണ് ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നുവരുന്നത് എന്നതു കൊണ്ടു തന്നെ, അവയെ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

Note

Opinion on the 'Kiss of Love' protest

M B Rajesh

Isn't it far better to protest by sharing love than to kill each other? In these times when love has become a topic of tumultuous debates, I'm reminded of two poets. One is Octavio Paz, and the other is the martyr poet and playwright Safdar Hashmi. These are Octavio Paz's renowned lines: "If two kiss, the world changes" And Safdar said, "Jeena hai to ladna hai, Pyaar karna hai to bhi ladna hai" (You have to struggle if you want to live; You have to struggle even if you have to love.) >>

4 hours, comments


Note

അരാഷ്ട്രീയ വാദത്തിന്റെ സ്വകാര്യ താത്പര്യങ്ങള്‍

Shanu Sukoor

ചില തലച്ചോറുകൾ പണയം വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ്, മറ്റെവിടെയോ കൂടെ പോകേണ്ടത് മേലേക്കൂടെ വരും. അതിനു സ്വയം ചികിത്സ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രതിവിധി, സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുക. പ്രസംഗം പഠിപ്പിക്കുന്ന ക്ലബുകളിൽ അനർഘനിർഗളം പ്രവഹിക്കുന്ന വാക്കുകൾ അല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരന് വേണ്ടത്, ജനങ്ങളോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയാണ്, പ്രശ്നങ്ങളിൽ ജന പക്ഷം ഏതെന്നു വസ്തുതകൾ വിശകലനം ചെയ്തു കണ്ടെത്താനുള്ള കഴിവാണ്. അത്തരം ജനപക്ഷ നേതാക്കളെ ഉയര്തിക്കൊണ്ട് വരാൻ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾക് കഴിവുണ്ട് എന്നത് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നതും. >>

6 weeks, comments


Remembrance

We shall overcome

N Madhavankutty

Banjo is the humblest of musical instruments . And Pete Seeger was the gentlest of of Americans. But together they shook the world's most powerful empire for almost a century through the sheer power of their song. N Madhavankutty remembers Pete Seeger on his ninety fifth birth anniversary. >>

25 weeks, comments


Essay

‌‌‌‌‌‌‌ഒരു കോടതിവിധിയും ചില വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യസമസ്യകളും

ഡോ: കെ. മുരളികൃഷ്ണൻ

നിയമപുസ്തകങ്ങളും ഭരണഘടനയും ഒരു വിഷയത്തെപ്പറ്റി എന്തെല്ലാം തന്നെ എഴുതിവച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പൊലീസ്, കോടതി, ഗവണ്‍മെന്റ് എന്നിവ ഈ നിയമങ്ങളെ എപ്രകാരം വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും പ്രയോഗത്തില്‍ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് സാധാരണക്കാരന്‍ നിയമവിധേയതയെയും നിയമവിരുദ്ധതയെയും നിര്‍വചിക്കുന്നത്. നിലവിലുള്ള നിയമവ്യവസ്ഥയെ നിരൂപണാത്മകമായി നോക്കിക്കണ്ടുള്ള ചര്‍ച്ചകളും പഠനങ്ങളും പൊതുസമൂഹത്തില്‍ നിരന്തരമായി നടക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് ഈ ലക്ഷ്യത്തിന് അനിവാര്യമാണ്.നിലവിലുള്ള വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യനിയമങ്ങള്‍ അപര്യാപ്തമാണെങ്കില്‍ അവയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന നിയമനിര്‍മ്മാണത്തിനായി നാം പരിശ്രമിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള ബോധവല്‍ക്കരണശ്രമങ്ങള്‍ യുവജനങ്ങളും പുരോഗമനപ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യകതയാണ്. >>

27 weeks, 1 comments


Note

Meat in The Hindu canteen and other dreams

Beefeater

When we are talking about an organisation with a history of being staffed mainly by Tamil Brahmins, then any discussion without a reference to caste is naivete at best and #shuttingeyestosun at worst. >>

28 weeks, comments


Note

കൊല്ലം ലോകസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോള്‍

നറോദിന്‍

ഇന്നലെ വരെ, കേന്ദ്രം ഭരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന യു.പി.എ-യുടെ നവ-ഉദാരവല്‍കരണ നയങ്ങളെ നിശിതമായി വിമര്‍ശിച്ചു കൊണ്ടും ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി സര്‍ക്കാരിന്റെ അഴിമതി-അഴിഞ്ഞാട്ടങ്ങളെ വസ്തുതാപരമായി ചോദ്യം ചെയ്തും ചാനലുകളില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ശ്രീ. എന്‍.കെ. പ്രേമചന്ദ്രന്‍ ഇരുട്ടിവെളുത്തപ്പോള്‍ ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി മാറിയ പ്രത്യേകരാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് കൊല്ലം ലോകസഭാ മണ്ഡലം തെരഞ്ഞെടുപ്പിലോട്ട് നീങ്ങുന്നത്. രാജ്യം നേരിടുന്ന ഫാസിസറ്റ് ഭീഷണിയെ ചെറുത്ത്തോല്‍പ്പിക്കാന്‍ ചതുരവടിവിലെ മൃദുഭാഷണമൊ, പ്രാദേശികമായ ഒത്തുത്തീര്‍പ്പുകളൊ, അരാഷ്ട്രീയ വികസന വാഗ്ദാനങ്ങളോ മതിയാക്കില്ല എന്ന് കൊല്ലത്തെ പ്രബുദ്ധമായ ജനത തിരിച്ചറിയും എന്നു തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. >>

29 weeks, comments


Note

Development, Pride and the ‘Modi’fication of India Through Public Relations

Prathibha Ganesan

The internet has become the virtual battleground for the 2014 Lok Sabha polls. Any web page of utility is flooded with campaigns and slogans of major political parties. The leading figure in the battle however is the BJP Prime ministerial candidate, Narendra Modi. >>

31 weeks, comments


Listicle

Drones that killed many children

James Mathew

In 2004, the US began using armed drones(unmanned aerial vehicles) to conduct a covert programme of targeted killings in Pakistan. Since then, nearly 4,000 total casualties have resulted from U.S. drone strikes in Pakistan, Yemen, and Somalia. These include deaths of civilians, women and children. James Mathew compiles a short list of published materials and documentaries that shed light on the bloody history of these killings. >>

31 weeks, comments


Note

Forgotten dimensions of the “Holy Hell”

Parukkutty

In the light of the release of "Holy Hell", Gail Tredwell's book on her experiences at the Ashram of the demigod Amma (Mata Amritanandamayi), social media and mainstream media were outraged by her revelations of the repeated sexual abuse by influential people in the ashram, Amma’s "weaknesses" and the accumulated wealth in the Ashram. Parukkutty finds that much more have to be understood from the book than the widely projected issue of sexual abuse. >>

34 weeks, 1 comments


Essay

അന്റോണിയോ ഗ്രാംഷി: ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഇതിഹാസം

Amal P.P.

ആഗോളവല്കരണത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തില്‍ മുതലാളിത്തത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം ഇന്ത്യന്‍ സമൂഹത്തെ കീഴടക്കുകയും മേല്‍ക്കോയ്മ സൃഷ്ടിക്കുകയും ഇന്ത്യന്‍ നിര്‍മ്മതിമായ ഫാഷിസം ദേശീയരാഷ്ട്രീയത്തില്‍ വലിയ തോതില്‍ സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സന്ദര്‍ഭമാണിത്. ഇതിനെതിരെ ഒരു പ്രതിസംസ്കാരം സ്യഷ്ടിച്ചെടുക്കുവാനും പുരോഗമന ഇടതുശക്തികള്‍ക്ക് പുതിയ പ്രവര്‍ത്തനമണ്ഡലങ്ങള്‍ തുറക്കുന്നതിനുമുള്ള മൂര്‍ച്ചയേറിയ ആയുധമാണ് ഗ്രാംഷിയന്‍ ചിന്ത. ഗ്രംഷിയുടെ ജീവചരിത്രത്തിലേക്കും ഗ്രാംഷിയന്‍ ചിന്തയിലേക്കും വിഹഗവീക്ഷണം നടത്തുന്ന ഈ ലേഖനം ഇന്ത്യന്‍ ഫാഷിസത്തിനെതിരെ ധീരമായി പോരാടുന്നവര്‍ക്ക് വേണ്ടി സമര്‍പ്പിക്കുന്നു. >>

40 weeks, comments


Remembrance

വിശ്വാസിയിൽ നിന്ന് വിപ്ലവകാരിയിലെക്കുള്ള ദൂരം

Sharon Vinod

ആശുപത്രിക്കിടക്കയിൽ വൈദികന് പിറന്നാൾ ആശംസിക്കാൻ വന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഒരാഗ്രഹം. "പിറന്നാൾ അല്ലേ… അച്ചൻ ഇന്നൊരു കുർബാന അർപ്പിക്കണം, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി." സന്തോഷമേയുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻറെ മറുപടി. ആശുപത്രി ചാപ്പലിലേക്ക് തിരുവോസ്തിയും വീഞ്ഞും എടുക്കാൻ ഓടിയ സുഹൃത്ത് വെറും കയ്യോടെയാണ് തിരിച്ചു വന്നത്. ചാപ്പലിനു പുറത്തേക്ക് ഒസ്തിയും വീഞ്ഞും തന്നുവിടാൻ സാധ്യമല്ല എന്നായിരുന്നു ചാപ്പൽ സൂക്ഷിപ്പുകാരുടെ മറുപടി. അച്ചൻ ഒന്ന് ചിരിച്ചു. "ക്യാന്റീനിൽ പോയി മൂന്നു പൊറോട്ടയും കുറച്ച് കട്ടങ്കാപ്പിയും വാങ്ങി വാ." >>

1 day, comments


Note

There is never a free lunch

കാല്‍വിന്‍

ഓണ്ലൈന്‍ സ്റ്റോറുകള്‍ മുതല്‍ കുത്തകകളുടെ കാപ്പിക്കടക്കാര്‍ വരെ മൊബൈലിലെ ആപ്പ് ഇന്സ്റ്റാള്‍ ചെയ്താല്‍ നിരവധി ഡിസ്കൗണ്ടുകള്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്വന്തം മൊബൈലില്‍ ഇന്സ്റ്റാള്‍ ചെയ്ത ഒരു ആപ്പുണ്ടെങ്കില്‍ ഉപഭോക്താവ് കൂടുതലായി ആ സൗകര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്ന് ഏതെങ്കിലും പഠനങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയിരിക്കണം. >>

10 weeks, comments


Essay

Left Parties – the necessary alternative

Rahul Maganti, Deepak Johnson, M. Akhil, Pratheesh Prakash

The ongoing Lok Sabha elections are tipped to be a face-off between secular and communal parties. But given the gravity of the situation, isn’t it a bit surprising that nobody has been talking about the left parties' manifesto? We generally give a lot of importance to manifestos during even college-level elections, but tend to not do the same in the General Elections. Why is that not the case in Lok Sabha elections? >>

26 weeks, comments


Remembrance

Hasta Siempre, Marquez!

Divya Kannan

'Gabriel Garcia Marquez dies at 87', said the newsreader solemnly and I thought it was simply not possible. How could it be? I had just met Marquez yesterday. Yesterday, when I was sixteen. A long time ago that now suddenly seems to me like yesterday. >>

27 weeks, comments


Note

Two plus two equals five

Ravan

The Modi-Shah combination that BJP has come up with is a key card they have always played. This is the classic good cop-bad cop strategy adopted by the police in intimidation and winning over of under trials. One talks about peace, the other spreads hatred. One talks about development, the other about Hindutva. One will get support from the neutrals & liberals, the other from the right & conservatives. Vajpayee-Advani in ‘90s, Advani-Modi in ‘00s and now Modi-Shah. The only problem is that the bad cop is getting worse. >>

28 weeks, comments


Essay

Ukraine: The new pawn in imperialist geopolitics

Narodin

The West is determined to contain Russia; and Russia seems determined to emerge as a geopolitical power. The crisis in Crimea has made it clear that Europe needs Russian oil as much as Russia needs European revenue. Sadly, in this fight between a retreating Western imperialism and a resurgent Russian imperialism, the working class people of the region have nothing to gain; but new chains. >>

30 weeks, comments


Experience

Second Thoughts

Rekha Kamath

“Why do you need feminism? Why that word?” “You have all your rights. Why do YOU need to be a feminist?” “Women like us don't need to call ourselves feminists.” “You pseudo-feminist. You don’t have to face half the trouble some other women have to, and you call yourself a feminist?” Time and again, questions like these get thrown at me. Time and again, people try to convince me that I don’t need feminism. That it is Wrong (yes, with a capital W) to call myself a feminist. Feminism has become another f-word that shouldn’t be uttered out loud. >>

31 weeks, comments


Essay

മാര്‍ക്സിസം അനുപേക്ഷണീയം

Prabhat Patnaik

"ഞങ്ങള്‍ ഒരു ഇസത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല". "ഇടതുപക്ഷം, വലതുപക്ഷം എന്നിങ്ങനെ ഉള്ള വേര്‍തിരിവൊക്കെ ഒക്കെ പഴയ കഥകളല്ലേ?" ഇതൊക്കെയാണ് ഈ അടുത്ത ഇടക്കു കേട്ടു വരുന്ന ചില അഭിപ്രായങ്ങള്‍. ഇന്നത്തെ യുവജനങ്ങളുമായി അടുത്തു നില്കുന്ന ചില ഇടങ്ങളില്‍ നിന്നാണ് ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നുവരുന്നത് എന്നതു കൊണ്ടു തന്നെ, അവയെ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. >>

33 weeks, comments


Poem

മോഡീശ്വരം

P. Sreekanth

നരാധമൻ അയ്യങ്കാർ എഴുതിയ ചരിത്രത്തിൽ മോഡീശ്വരത്തിന്റെ പിറവി സവിസ്തരം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് . നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇത് കണ്ണില്ലാത്ത തീവ്രവാദത്തിന്റെ ഈറ്റില്ലമായിരുന്നു. അവതാരം ഉണർന്നു. >>

34 weeks, comments


Note

Workplace Sexism: Call for Gender Justice in Calicut Bar Association

Preethi Krishnan

A woman advocate makes a comment about sexism in the Calicut Bar Association on her Facebook wall. Instead of engaging in a dialogue about gender sensitivity, the Bar Association takes disciplinary action against her. Her male colleagues hurl abuses at the woman who complained of sexism. These events occur at the doorstep of the state institution which is supposed to uphold justice. The irony cannot be missed. >>

41 weeks, comments


വായനാമുറി

ദേശാഭിമാനി: ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയെപ്പറ്റി
മലങ്കര കത്തോലിക്കാസഭാ മേജര്‍ ആര്‍ച്ച്ബിഷപ്പും സിബിസിഐ അധ്യക്ഷനുമായ കര്‍ദിനാള്‍ മാര്‍ ബസേലിയോസ് ക്ലീമിസ് കാതോലിക്കാ ബാവ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോഡിയെ സന്ദര്‍ശിച്ചശേഷം മോഡിയെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണത്തെയും സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയിലെ മതനിരപേക്ഷ ചിന്താഗതിക്കാരെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നതാണ്.

The Hindu: Pounding Gaza with impunity
With Gaza reduced to Hamas, 1.8 million people who live in Gaza are made responsible for Hamas. This is the doctrine of collective responsibility, illegal by international law.

DNA India: 9 mythbusters on 2002 post-Godhra riots
This particular news item was withdrawn from their website for 'unknown' reasons by DNA India. If it is the duty of #moditards to use the language of threat to silence dissenting voices, it is our responsibility to protect the democratic spaces left in this country. Please #reshare this article and let us prove to the world that Modi has not yet outgrown the great democratic heritage of this country.

EPW: Neo-liberalism and Democracy
If perchance the communal-fascist elements, who are backed by the corporate-financial elite, come to power after the next elections, they would have to depend upon the support of local power centres thriving on the muscle power of lumpenised elements, such as what we find in West Bengal. These local power centres are not directly linked to the corporate-financial elite and therefore cannot be directly called fascist; but they can help in sustaining a fascist system at the top. From “mosaic fascism”, in other words, the country could well make a transition to “federated fascism” without necessarily experiencing an integrated fascism in one single episode.

Guardian: Gabriel García Márquez obituary
Those dreams were prominent in García Márquez's speech when he was awarded the Nobel prize for literature in 1982. In it, he made a passionate appeal for European understanding of the tribulations of his own continent, concluding that "tellers of tales who, like me, are capable of believing anything, feel entitled to believe that it is not yet too late to undertake the creation of a minor utopia: a new and limitless utopia wherein no one can decide for others how they are to die, where love can really be true and happiness possible, where the lineal generations of one hundred years of solitude will have at last and forever a second chance on earth".

CPI(M): Manifesto for the 16th Lok Sabha Elections(2014)
The people of India are going to the polls to elect the 16th Lok Sabha. These elections are being held at a time when parliamentary democracy is under onslaught from various quarters. Increasingly democracy is being undermined by the power of big money in politics. Rampant corruption at the highest levels of government and public life is corroding the vitals of the democratic system. The neo-liberal policies pursued by the Congress-led government for a decade has denigrated parliament with policies being determined by a nexus of big business, foreign financial institutions and pliant ruling politicians and bureaucrats. The communal forces headed by the BJP-RSS combine are making a bid for power which poses a threat to the secular –democratic values of the Republic. The people, who have always vitalized the parliamentary system with their deep faith and participation in the democratic system, have to act. They have to assert their rights. They should fight to bring about a change in the policies, for ending the corrupt rule, for strengthening democracy and secularism.

The Caravan: The Doctor and the Saint
History has been kind to Gandhi. He was deified by millions of people in his own lifetime. His godliness has become a universal and, it seems, eternal phenomenon. It’s not just that the metaphor has outstripped the man. It has entirely reinvented him (which is why a critique of Gandhi need not automatically be taken to be a critique of all Gandhians). Gandhi has become all things to all people: Obama loves him and so does the Occupy movement. Anarchists love him and so does the establishment. Narendra Modi loves him and so does Rahul Gandhi. The poor love him and so do the rich. He is the Saint of the Status Quo.

ദേശാഭിമാനി: ആം ആദ്മി പാര്‍ടിയും സാധാരണക്കാരുടെ രാഷ്ട്രീയവും
മുതലാളിത്തത്തില്‍ അഴിമതി എന്നത് നേരത്തേ സൂചിപ്പിച്ചതു പോലെ ആശയം മാത്രമല്ല. അത് മുതലാളിത്തത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രമായി പരിവര്‍ത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട സംസ്കാരമാണ്. അഴിമതി വിരുദ്ധത എന്നത് ഒരാശയമാണ്. മറിച്ച്, അതൊരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമല്ല. ആശയത്തോട് നാം അനുഭാവമുള്ളവരാകാം. അത് നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചേക്കാം. എന്നാല്‍ അതിനെ നേരിടുന്ന അല്ലെങ്കില്‍ സാധൂകരിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിശാസ്ത്രത്തെ അംഗീകരിക്കണമെന്നില്ല. പ്രത്യയശാസ്ത്രം ആശയത്തെ സാധൂകരിക്കുന്ന രീതിശാസ്ത്രമാണ്. അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നു എങ്കില്‍ അതിലൂടെ നേടിയെടുക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തേയും അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് വിവക്ഷ.

Guardian: Bob Crow, RMT leader, dies of suspected heart attack at 52
The legendary British union leader, Bob Crow, who once said, "I have got more in common with a Chinese labourer than I have with Sir Fred Goodwin. I'm anti-EU, but I'm pro-European. Real European support for me means when French dockers take action in Calais, we back it", dies of suspected heart attack at 52.

New Left Review: New Masses?
Paradoxically, it is not so much in the recession-struck Northern heartlands but in the neo-capitalist Second World, and in the—supposedly booming—BRICS and emerging economies, that popular anger has made itself felt. In the East and South, what social forces and what politics are in play? Therborn analyses the oppositional potential of subordinate layers across six continents: pre-capitalist indigenous and peasant forces, ‘surplus’ populations, manufacturing workers, wage-earning middle classes. Under what conditions can defensive protests against the commercialization of public space and services, as in Turkey and Brazil, or popular anger at corrupt, repressive regimes—Ukraine, Maghreb, Mashreq—trigger alliances between them?

People's Democracy: The Indispensability of Marxism

The New York Times: The Drone That Killed My Grandson